XX JORNADA SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

DECISIÓ COMPARTIDA EN EL DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT
DEL CÀNCER DE MAMA: DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA
3 de marzo 2017
Hospital del Mar

 

Programa: programamama